Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Minh Khôi.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > HỌC TẬP TẦM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH >

Xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường tiểu học theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc – nhà văn hóa kiệt xuất. Ngqười đã đưa ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, tạo cơ sở thế giới quan và phương pháp luận cho việc xây dựng một nền văn hóa mới và một nền đạo đức mới Việt Nam. Mặc dù Người đã đi xa nhưng để lại cho chúng ta một di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, bất cứ một tư tưởng nào cũng phải có nguồn gốc, cơ sở hình thành đó chính là tuân theo quy luật hình  tưởng từ ít đến nhiều, từ hình thức đến nội dung, bản chất, vì vậy tư tưởng Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc hình thành, xuất phát từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình yêu thương con người. Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt, đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn tất thành đi vào con đường cách mạng (lòng yêu nước là cái vốn có của người dân Việt ). Cùng với sự hình thành của dân tộc Việt Nam, truyền thống đoàn kết được hình thành, là cội nguồn của sức mạnh dân tộc Việt. Kế thừa và phát huy truyền thống nhân văn, nhân ái, quý trọng con người, hướng con người vào làm điều thiện, sử lí tinh tế các mối quan hệ, đề cao tình nghĩa. Do đó người Việt sống tình cảm hơn, nhân nghĩa hơn, thông minh hơn.

Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra một thời đại mới, một nền văn hóa mới, đạo đức mới trong lịch sử dân tộc. Người chẳng những để lại cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc, Người còn để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người. Tấm gương đạo đức Hồ Chí minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân - một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đó đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo để làm một người cách mạng, một người công dân tốt hơn. Đặc biệt là người thầy giáo trong xã hội ngày nay.

 Trong những năm gần đây, đảng ta đã triển khai cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một cuộc vận động có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn. Nhận thức được việc học tập tấm gương đạo đức đó của Người là một việc làm không thể thiếu đối với mỗi người dân Việt Nam nói chung, cán bộ giáo viên nói riêng nên tôi quyết định chọn nội dung : “Vận dụng chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh về yêu thương và giúp đỡ con người, sống có nghĩa có tình vào xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường tiểu học .............” làm Sáng kiến kinh nghiệm.

Nội dung chi tiết tại đây


Nhắn tin cho tác giả
Đề Tài Hay @ 22:54 14/09/2016
Số lượt xem: 669
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến