Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Minh Khôi.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Trò chơi đường lên đỉnh Olimpia

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Ngọc Khoa
Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:17' 25-03-2012
Dung lượng: 28.8 MB
Số lượt tải: 565
Số lượt thích: 0 người
Chăo m?ng d?n v?i H?i thi
TM HI?U V? DOĂN TNCS
H? CH MINH
TRƯỜNG THCS LONG PHÚ - NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2012
KH?I D?NG
Các đội lần lượt lựa chọn câu hỏi.
Mỗi đội có 2 lượt lựa chọn
Trả lời đúng được 10 điểm, sai không bị trừ
Sẽ có thêm một đội được phép bổ sung,
đúng được 5 điểm
CÂU 1
CÂU 14
CÂU 13
CÂU 6
CÂU 12
CÂU 11
CÂU 7
CÂU 8
CÂU 9
CÂU 10
CÂU 4
CÂU 3
CÂU 5
CÂU 2
CÂU 1
Hãy cho biết ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?
26/03/1931
H?T GI?
CÂU 2
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra tại đâu?
Hà Nội
H?T GI?
CÂU 3
Tác giả của bài Đoàn ca là ai?
Nhạc sĩ Hoàng Hòa
H?T GI?
CÂU 4
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn do tổ chức nào bầu ra?
Do Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc bầu ra
H?T GI?
CÂU 5
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập?
Do Đảng cộng sản và Chủ tịch HCM sáng lập
H?T GI?
CÂU 6
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?
Thái Nguyên
H?T GI?
CÂU 7
Tên gọi Thành Đoàn có từ lúc nào?
Từ cuối năm 1967, do Khu ủy chỉ thị tại lớp học Nghị quyết Quang Trung
H?T GI?
CÂU 8
Bài ca chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tên là gì?
Thanh niên làm theo lời Bác
H?T GI?
CÂU 9
Đoàn TNCS HCM tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?
Tập trung dân chủ
H?T GI?
CÂU 10
Cơ quan lãnh đạo cao nhất ở cấp Chi đoàn do tổ chức nào bầu ra?
Đại hội Đại biểu cấp Chi đoàn
H?T GI?
CÂU 11
Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ I là ai?
Đồng chí Vũ Quang
H?T GI?
CÂU 12
Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?
Đoàn cơ sở

Chi đoàn cơ sở
H?T GI?
CÂU 13
Một trong những điều kiện để kết nạp Đoàn viên TNCS HCM trong Hội nghị Chi đoàn?
Do hội nghị Chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số Đoàn viên có mặt tại Hội nghị đồng ý.
H?T GI?
CÂU 14
Bí thư Trung ương Đoàn đầu tiên của Việt Nam là ai?
Đồng chí Nguyễn Lam
H?T GI?
Có 5 câu hỏi, mỗi đội giành quyền trả lời.
Trả lời đúng được 10 điểm.
Nếu đội trả lời sai, sẽ có thêm một đội có quyền bổ sung, đúng được 5 điểm.
TANG T?C
TANG T?C
H?T GI?
Một ngày trong thời gian cuối cùng của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II – ngày bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động, tổ chức thanh niên.
Vì sao ngày 26/03 được quyết định chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn?
TANG T?C
H?T GI?
Những phong trào tiêu biểu nào của Đoàn được phát động trong Đại hội Đoàn toàn quốc lần I?
Phong trào chiến tranh du kích, tham gia lực lượng vũ trang, phong trào sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, phong trào thi đua lập công trong các lực lượng vũ trang và dân quân du kích.
TANG T?C
H?T GI?
Hãy cho biết ý nghĩa của Huy hiệu Đoàn?
Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên VN, tính xung kích tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ tổng kết ý nghĩa của Huy hiệu Đoàn: “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”.
TANG T?C
H?T GI?
Phong trào nào được phát động tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (03/1961)?
Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ba xung kích làm chủ tập thể, ba sẵn sàng, năm xung phong, …
TANG T?C
H?T GI?
Theo Nghị quyết đầu tiên về công tác thanh niên của Đảng, Đoàn có chức năng gì?
Đoàn là người giúp sức của Đảng, là đội dự bị của Đảng, tổ chức hoạt động theo đường lối chủ trương của Đảng.
Text
in here
GÓI 3
GÓI 2
GÓI 1
GÓI 6
GÓI 4
GÓI 7
GÓI 5
V? DCH
Mỗi đội sẽ lựa chọn một gói câu hỏi

Mỗi gói có 3 câu hỏi, trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm

Ở câu hỏi 3, mỗi đội có quyền lựa chọn ngôi sao hy vọng. Nếu trả lời đúng được 20 điểm, sai bị trừ 10 điểm
2006
Text
in here
2006
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+20
-10
H?T GI?
H?T GI?
4 cấp: cấp cơ sở, cấp Huyện, cấp Tỉnh, cấp Trung ương
Hệ thống tổ chức Đoàn TNCS HCM bao gồm mấy cấp?
Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?
3 nhiệm vụ
Phong trào của thế hệ trẻ cả nước do BCH Trung ương Đoàn quyết định phát động tại hội nghị lần 25 (01/1978)
“Ba xung kích làm chủ tập thể” là tên gọi của phong trào nào?
H?T GI?
H?T GI?
2006
Text
in here
2006
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+20
-10
H?T GI?
H?T GI?
7 lần
Đoàn Thanh niên từ khi thành lập đến nay đã đổi tên mấy lần?
Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hình thức nào?
Bỏ phiếu kín
Phong trào thanh niên do Đại hội Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam lần thứ II phát động.
“Ba xung phong giành giữ hòa bình” là tên gọi của phong trào nào?
H?T GI?
H?T GI?
2006
Text
in here
2006
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+20
-10
H?T GI?
H?T GI?
Từ 16 đến 30 tuổi
Tuổi kết nạp Thanh niên vào Đoàn TNCS HCM theo Điều lệ hiện hành là bao nhiêu?
“Con đường của Thanh niên chỉ có thể là con đường Cách mạng và không thể là con đường nào khác”
Đó là câu nói của ai?
Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Kim Huế
Anh hùng Thanh niên xung phong đầu tiên của Đại hội Thanh niên xung phong anh hùng 759 là ai
H?T GI?
H?T GI?
2006
Text
in here
2006
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+20
-10
H?T GI?
H?T GI?
Lý Tự Trọng
Người Đoàn viên đầu tiên là ai?
Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?
Có ít nhất 30 Đoàn viên và 2 Chi đoàn
Phong trào Thanh niên miền Nam do Đại hội Đoàn Thanh niên Nhân dân CM VN lần thứ nhất (03/1965) phát động.
“Năm xung phong là tên gọi phong trào nào?
H?T GI?
H?T GI?
2006
Text
in here
2006
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+20
-10
H?T GI?
H?T GI?
11 chương
38 điều
Điều lệ hiện hành của Đoàn THCS Hồ Chí Minh bao gồm bao nhiêu Chương, Điều?
Tên gọi đầu tiên của Đoàn khi mới thành lập là gì?
Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
Phong trào tình nguyện của Thanh niên miền Bắc trong những năm 1964-1973
“Ba sẵn sàng” là tên gọi của phong trào nào?
H?T GI?
H?T GI?
2006
Text
in here
2006
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+20
-10
H?T GI?
H?T GI?
Nguyễn Thị Minh Khai
“Vững chí bền gan ai hỡi ai
Kiên tâm vững dạ mới anh tài
Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ
Con đường CM vẫn chông gai”
4 câu thơ là của nữ chiến sĩ nào?
Điều kiện tối thiểu để thành lập Chi đoàn là gì?
Có ít nhất 3 Đoàn viên
09/01/1950 – do Đại hội Thanh niên Việt Nam (02/1950) quyết định
Ngày Học sinh- Sinh viên toàn quốc được chọn là ngày nào? Do Đại hội nào quyết định?
H?T GI?
H?T GI?
2006
Text
in here
2006
+10
-5
+10
-5
+10
-5
+20
-10
H?T GI?
H?T GI?
3 quyền
Đoàn viên có mấy quyền?
Ngày 26/03 được quyết định chọn làm ngày ký niệm thành lập Đoàn tại Đại hội nào?
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III – năm 1961
Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận, sáng tác năm 1951
Hãy cho biết tác giả và thời gian ra đời của mẫu huy hiệu Đoàn TNCS HCM?
H?T GI?
H?T GI?
Xin chân thành cảm ơn !
Hẹn gặp lại
Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh. Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc. Copyright: Trần Ngọc Khoa. Hãy truy cập Website: Http://dongholp/violet.vn để tải nhiều trò chơi khác. Xin cảm ơn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓