Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đỗ Văn Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tả Thanh Oai
Quận/huyện Huyện Thanh Trì
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trần Quốc Trường, Phạm Tiến Dũng
Đã đưa lên 2580 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 17 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1042250 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này