Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Hoà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Xuân
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 41 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39071 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này