Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Hiếu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenduchieuc3nt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Văn Chấn
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Bùi Quốc Đông, Phạm Trung Hiếu
Đã đưa lên 78 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 491 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 215491 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này