Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Thị Soa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh Giaỉ nhì viết chữ đẹp cấp tỉnh
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 892 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 369 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 622878 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này