Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Hoàng Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Liêu Tú C
Quận/huyện Huyện Trần Đề
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 3
Giới thiệu Giao vien truong tieu hoc Lieu Tú C
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 100 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 484 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24610 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này