Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Minh Khôi.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

WELLCOME TO MY WEB

618359 Các Quý vị thân mến, trong Web của tôi có mộ sô tranh ảnhtôi đã chuyẻn vào Powerpiont vì số lượng ảnh lớn nen có một số Slide chứa 6 ảnh chồng lên nhau, nên khi tải về quý vị gở bớt các ảnh trong các Slide đó làm thêm các Slide khác. Đông trong eb của tôi có một số sánh kiên kinh nghiệm phục vụ cho cuộc sông đời thường hữu ích, và có một số tư liệu quý, nếu các vị tham khảo mòng các vị vui...