Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Minh Khôi.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thế Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:05' 09-09-2010
Dung lượng: 12.9 MB
Số lượt tải: 531
Số lượt thích: 0 người
Vũ Thế Hùng - Trường THPT Dân lập Hùng Vương
Trang bìa
Trang bìa:
UNIT 06: FUTURE JOBS A - READING Designed by Vu The Hung Hung Vuong People-Founded High School Warm-up
Networds: Hãy viết ra những nghề nghiệp mà em biết
Write down on a piece of paper about 10 jobs you know best. What job do you like to be in the future ? jobs teacher Check&Match: So sánh kết quả!

1. Teacher
2. Worker
3. Doctor
4. Nurse
5. Police
6. Lawyer
7. Singer
8. Engineer
9. Waiter
10. Pilot
BeforeYR
Intro: Meanings of the phrases

1. wearing casual clothes
2. giving clear, honest answers
3. feeling self-confident
4. feeling nervous
5. having a good sense of humour
6. avoiding difficult questions
Suggestions: REASONS
- I think wearing casual clothes would not help me succeed in a job interview because I want to look smart and serious at work. Casual clothes are only suitable with informal situations. - I believe that feeling nervous would not help me succeed in a job interview because being nervous can not trust and convince employers that I am a potential candidate. - I think I should not avoid difficult questions because answering them is a good way to show employers my ability and talent. WhileYR
Listen01: LISTEN TO THE TAPE!
Preparing for a job interview can be stressful, particularly when you are called for the first interview. Below are some pieces of advice that can help you reduce the feeling of pressure and create a good impression on your interviewer. Listen02: LISTEN-BEFORE THE INTERVIEW
Before the interview You should find out as much as possible about the job and the vacancy. Before the interview, you have to send a letter of application and your résumés to the company to express your interest in the job and to show that you might be the most suitable candidate for the position. When you come to the interview, remember to bring with you your school certificates and letters of recommendation from your teachers or your previous employers. In addition, you may jot down your qualifications and experience that can relate to the job and prepare for the questions that are often asked during the interview. Make sure you know where the interview is and how to get there. Be on time or a few minutes early. Don’t forget to dress neatly and formally. Listen03: LISTEN-DURING THE INTERVIEW
During the interview You should concentrate on what the interview is saying and make a real effort to answer all the questions the interviewer asks. Be clear, polite and honest. If you do not know something about the more technical aspects of the job, admit it and stress that you are willing to learn. Show enthusiasm when the job is explained to you. Always show your best side, your keenness to work and your sense of responsibility. Don’t forget to say goodbye to the interviewer before leaving the office. Listen04: LISTEN-AFTER THE INTERVIEW
After the interview If you are offered the position, congratulations! If you do not get the job, try not to be disappointed. Think about the interviewer’s comments because they may help you prepare better when you are called for the next job interview. Good luck! NewWords01: New Words/Phrases
- Stressful (adj) /`stres.f ə l/ : căng thẳng - Reduce (n) /ri`dju:s/ : làm giảm - Pressure (n) /`preʃə/ : áp lực - Create a good impression on: - Vacancy (n) /`veikənsi/: vị trí/chức vụ trống - Suitable (adj) /`s j  u.tə.bl ̩/ : thích hợp - Candidate /`kæn.dɪ.dət/ : ứng cử viên - Position /pəˈzɪʃən/ : vị trí - Jot down: to note/write down NewWords02: New Words/Phrases
- Qualification (n) /kwɒl.ɪ.fɪ`keɪ.ʃ ə n/ : năng lực/khả năng - Experience (n) /ɪk`spɪə.ri. ə n t  s/ : kinh nghiệm - On time : đúng giờ - Concentrate on (v) /`kɔnsentreit/: tập trung vào - Make a real effort to V (n): cố gắng thực sự - Technical aspects (n) /`teknikəl//`æspekts/:khía cạnh kỹ thuật - Admit (v) /əd`mit/ : thú nhận - Willing (adj) /`wɪl.ɪŋ/ : sẵn sàng;vui lòng - Enthusiasm (n) /in`θju:ziæzm/: sự hăng hái/nhiệt tình - Keen (adj): very interested/eager/wanting (to do) something very much - Sense of responsibility (n) /ris,pɔnsə`biliti/ : ý thức trách nhiệm - Disappointed (adj) /,dɪs.ə`pɔɪn.tɪd/: thất vọng - Comment (v,n) /`kɔment/: [lời] nhận xét LetterOfApplication: LETTER OF APPLICATION
Nguyen Van Nam 6 Lang Trung, Dong Da, Ha Noi Tel: 090-260448 May 10, 2001 ABCD Enterprise Attn: Human Resources Manager Re: Salesman post Dear Sir, In reply to your advertisement in the Newspaper, I am pleased to enclose my C.V to apply for the Salesman position of your office in HCMC. From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University with a good bachelor degree. I have a good command of Vietnam economic and social situation, and I am confident in doing business. At present, I am working for.... In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takes to get a job done well even under pressure or on far mission. I am looking forward to an interview at your office. Yours faithfully, Nguyen Van Nam a letter of application Résumé: résumé
LE THU THAO Địa chỉ:  20 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội Di động: 0908 123 456 E mai l: lttt@yahoo.com HỌC VẤN: Kỹ sư Quản trị Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2006) Bằng: Khá (Điểm trung bình: 7.8); Học bổng: - Học bổng cho sinh viên xuất sắc của trường năm 2004 và 2005. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA: - Dự án xây dựng nhà hàng phục vụ thức ăn dinh dưỡng (Bài tập nhóm) Nghiên cứu và khảo sát các nhu cầu của người tiêu dùng về các bữa ăn dinh dưỡng - Tham gia Chương trình "Mùa hè xanh" năm 2003 và 2004 Dạy toán cho các em học sinh Tham gia dựng nhà giúp người nghèo - Thành viên Câu lạc bộ Anh văn của trường KỸ NĂNG:  - Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point - Giao tiếp tiếng Anh thuần thục KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: 2003 - 2005: Gia sư Toán cho học sinh lớp 8, 9 2002 - 2003: Phục vụ bàn tại Quán cà phê Liễu Giai SỞ THÍCH: Giao tiếp với mọi người, đọc sách và chơi cầu lông résumé /`rez.ju.meɪ/ Certificate: CERTIFICATES
Certificate /sə`tɪf.ɪ.kət/ LetterOfRecommendation: LETTER OF RECOMMENDATION
Sample Reference Letter from a Teacher Attn: Julia M. Jones Re: Katie Kingston Dear Ms. Jones: I am writing this reference at the request of Katie Kingston who is applying for Student Volunteer Program at St. Francis Hospital this summer. I have known Katie for two years in my capacity as a teacher at Smithtown Middle School. Katie took English and Spanish from me and earned superior grades in those classes. Katie is always interested in supporting others. For example, this year when we worked on our class community service project, Katie was helpful to me in collecting and organizing the food for the food pantry here in Smithtown. In conclusion, I would highly recommend Katie Kingston. If her performance in my class is any indication of how she`d perform in your position, Katie will be a positive addition to your organization. If you should ever need any additional information you can feel free to contact me at 555-5555 or by email at email @ email. com anytime. Sincerely, Susan Samuels Teacher, Smithtown Middle School letter of recommendation /,rekəmen`deiʃn/ DressNeatlyAndFormally: Dress neatly and formally
dress neatly and formally Task01-01: TASK 01
1. Vacancy
A. a part of a newspaper where jobs are advertised
B. a job that is available
C. a seat that is available
Task01-02: TASK 01
2. résumé
A. a photocopy of academic certificates
B. a letter of recommendation
C. a short written account of someone`s education and previous jobs
Task01-03: TASK 01
3. keenness
A. special interest
B. very quick understanding
C. sense of responsibility
Task01-04: TASK 01
4. jot down
A. mention
B. note down
C. type
Task02-01: TASK 02 - Ss01-04
Task 2. Decide whether the follwing statements are `Đúng` hay `Sai`.
1. Try to reduce the feeling of pressure and make a good impression on your interviewer.
2. Find out as much information as you can about the job and the vacancy.
3. Bring with you a letter of application and your résumés to the interview.
4. Take all your certificates and letters of recommendation with you.
3. F (The letter of application and your résumé must be sent to the company in advance. Task02-02: TASK 02 - Ss05-08
Task 2. Decide whether the follwing statements are `Đúng` hay `Sai`.
5. Remember to dress neatly and formally.
6. Your voice should be clear and polite.
7. Tell the interview about your shortcomings.
8. Remember to say goodbye to the interviewer before leaving the interview.
6. F (YOU should be clear and police, not your voice.) 7. F (Only your best side should be mentioned.) AfterYR
GroupDiscussion: GroupDiscussion!

Work in groups and discuss the question:

Which piece of advice given in the passage do you find most useful and least useful? Why?

Suggested answers:

I think advice about dressing neatly and formally is the most important because ... ... ... .

^_^Encourage students to contribute ideas and actively engage in the discussion. Note: There is no CORRECT answer in this activity. Let Ss explain their own ideas and support them with relevant evidence. Homework
Homework: HOMEWORK
- Học thuộc các từ mới liên quan - Làm phần Reading của bài 1 trong sách bài tập tiếng Anh lớp 12
Avatar
Xin Chào thầy Khôi, chúc thầy năm mới say sưa vui vẻ.:agreement009
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓