Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Minh Khôi.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thế Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:16' 10-09-2010
Dung lượng: 14.9 MB
Số lượt tải: 401
Số lượt thích: 0 người
Vũ Thế Hùng - Trường THPT Dân lập Hùng Vương
Trang bìa
Trang bìa:
UNIT 06: FUTURE JOBS B - SPEAKING Designed by Vu The Hung Hung Vuong People-Founded High School Warm-up
Question01: WHO AM I ?
Answer the following question:
||I love children. I teach in HV Private High School. Who am I|| ? You are ||a teacher||. Question02: WHO AM I ?
Answer the following question:
||I work on the farm. I love animals and plants. Who am I|| ? You are ||a farmer||. Question03: WHO AM I ?
Answer the following question:
||I take care of sick people. I work in hospital. I wear a white blouse at work. Who am I|| ? You are ||a doctor||. Question04: WHO AM I ?
Answer the following question:
||I like travelling a lot. I find good hotels and restaurants for customers. Who am I|| ? You are ||a tourist guide||. Question05: WHO AM I ?
Answer the following question:
||I love writing. I write books for children. Who am I|| ? You are ||a writer||. Introduction: Lead-in
What is this? HA NOI JOB CENTER Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. Tính tới 15/6/2010, đã có 3.200 lao động trong toàn tỉnh được giải quyết việc làm. Học viên Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn trong giờ thực hành. TASK 01
A DOCTOR: Nghề nghiệp và công việc liên quan
A doctor
(1) takes care of people`s health.
(2) creates imaginary characters and events.
(3) finds good and safe hotels for customers.
(4) takes people to places of interest.
(5) constructs irrigation systems.
(6) applies new farming techniques.
(7) helps save people`s lives.
(8) tells stories through pictures.
A FARMER: Nghề nghiệp và công việc liên quan
A farmer
takes care of people`s health. (1)
creates imaginary characters and events. (2)
finds good and safe hotels for customers. (3)
takes people to places of interest. (4)
constructs irrigation systems. (5)
applies new farming techniques. (6)
helps save people`s lives. (7)
tells stories through pictures. (8)
A TOURIST GUIDE: Nghề nghiệp và công việc liên quan
A tourist guide
takes care of people`s health. (1)
creates imaginary characters and events. (2)
finds good and safe hotels for customers. (3)
takes people to places of interest. (4)
constructs irrigation systems. (5)
applies new farming techniques. (6)
helps save people`s lives. (7)
tells stories through pictures. (8)
A WRITER: Nghề nghiệp và công việc liên quan
A writer
takes care of people`s health. (1)
creates imaginary characters and events. (2)
finds good and safe hotels for customers. (3)
takes people to places of interest. (4)
constructs irrigation systems. (5)
applies new farming techniques. (6)
helps save people`s lives. (7)
tells stories through pictures. (8)
TakeCareOf: TAKE CARE OF (v)
The man on the left is TAKING CARE OF the old man What does TAKE CARE OF mean?
It means "||chăm sóc/trông nom||". Imaginary: IMAGINARY (adj)
This stairway is IMAGINARY, not real. What does IMAGINARY mean?
It means "||tưởng tượng||". Irrigation: IRRIGATION SYSTEM (n)
Plants such as rice need watering. Water may be taken from canals. Who builds canals? What does IRRIGATION SYSTEM mean?
It means "||hệ thống tưới tiêu||". SavePeople: SAVE PEOPLE`S LIVES (v)
They are saving the man`s life? What does SAVE PEOPLE`S LIVES mean?
It means "||cứu mạng||". FarmingTechnique: FARMING TECHNIQUE (n)
The meaning of FARMING TECHNIQUE will appear in the following video clip. What does FARMING TECHNIQUE mean?
It means "||kỹ thuật nông nghiệp/ kỹ thuật canh tác||". TASK 02
IntroJOBs: MATCHING TASK
Pilot: PILOT
What does he do? What is his job? Rewarding: REWARDING (adj)
rewarding /rɪ`wɔ.dɪŋ/ (of an activity, job, etc.) worth doing; that makes you happy because you think it is useful or important Teaching is a very rewarding job. Boring: BORING (adj)
boring /`bɔ.rɪŋ/ Difficult: DIFFICULT & CHALLENGING(adj)
difficult /`dɪf.ɪ.k ə lt/ This test is extremely difficult.

Do you think English is a difficult language to learn?

challenging /'tʃæl.ɪn.dʒɪŋ/ :

difficult to deal with or achieve, but interesting and enjoyable:

a challenging and rewarding job

Interesting: INTERESTING & FASCINATING (adj)
interesting /`ɪn.trəs.tɪŋ/ An Interesting car.

interesting vegetables

fascinating (adj) /`fæsineitiɳ/: ->extremely interesting and attractive Dangerous: DANGEROUS (adj)
dangerous /`deɪn.dʒ ə r.əs/ Dangerous Materials.

Dangerous!

Is this tiger dangerous ? Fantastic: FANTASTIC (adj)

fantastic /fæn'tæs.tɪk/ :

extremely good, attractive, enjoyable or pleasant; excellent

Please do the task that follows: RevWords: Củng cố từ!

1. Boring
2. Rewarding
3. Difficult
4. Interesting
5. Fascinating
6. Dangerous
7. Challenging
8. Fantastic
Ghép từ bên trái với nghĩa thích hợp bên phải: SpecialExpression: GỢI Ý
- What would you like to be _______ ? - I would you like to be a/an _______ . - Why do you like it ? - Working as a _______ would be a fascinating/ boring/ difficult job because I would (not) have a chance to travel / to go / to take care of _________ . - What is interesting/ boring about being a _______ ? Sample: Hội thoại mẫu

T: Nam, do you want to become a teacher?
T: Why?
T: Really?
T: What`s boring about being a teacher?
TASK 03
Model: Bài mẫu

1. I would like to work as a tourist guide.

2. It would be a challenging and fascinating job because I would have a chance to travel all over Vietnam and meet many interesting people.

3. If I work for a foreign tourist company, I can get high salary and improve my English speaking and listening skills.

4. Also, I am a sociable and confident person and I can work hard for a long time so I want to work away from home to know more about the world around me.

Hãy tìm thông tin tương ứng cho câu hỏi bên trái:
Why do you want to become a tourist guide?
What company would you like to work for? Why?
What do you think about the working condition?
Homework
Homework: HOMEWORK
In not more than 80 words, write about the job you would like to work as in the future you have just talked about.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓